Krajská komisia MO

Zloženie krajskej komisie

Mgr. Emília BerzákováEmilia.Berzakova@minv.sktajomník, organizácia
Okresný úrad Žilina, odbor školstva, Komenského 35, 010 01 Žilina, 041 / 707 6235
Ing. Mária Kúdelčíková, PhD maria.kudelcikova@fstav.uniza.skkategória A
KSM, SF ŽU, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, 041/ 513 6273
RNDr. Mária Vojteková, PhDmaria.vojtekova@fpedas.uniza.skkategória B,C
KMaHI FPEDaS ŽU, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, 041 / 5133 274
Mgr. Anna Valíčkovávalickova.anna@gmail.com kategória Z5-Z8
ZŠ a MŠ Rosina, 041 / 5656 878
Mgr. Mária Čamborovácamborka@gmail.com kategória Z9
G Žilina, Varšavská, 0905 830 038
Mgr. Iveta Jančigová, PhD.iveta.jancigova@fri.uniza.skprípravné stretnutia kat. A
Katedra softvérových technológií, FRI ŽU, 010 26 Žilina
doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. ivan.cimrak@fri.uniza.skpredseda
Katedra softvérových technológií, FRI ŽU, 010 26 Žilina, 041 / 5134 127