Krajské kolá 2015/2016

  • Krajské kolo kategórie C a B (12.4.2016) – Výsledková listina. Krajského kola sa zúčastnilo 13 žiakov v kategórii C a 15 žiakov v kategṕrii B.
  • Krajské kolo kategórie Z9 (22.3.2016) – Výsledková listina. Úspešní riešitelia sú žiaci, ktorí dosiahli aspoň 12 bodov.
  • Krajské kolo kategórie A (12.1.2016) – Výsledková listina.
    Do celoštátneho kola postúpili Samuel Sládek (Gymnázium A.Bernoláka, Námestovo), Peter Súkeník (Gymnázium Veľká okružná 22, Žilina) a Filip Kulla (Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Súčany). Gratulujeme a držíme palce 3.-6. apríla v Banskej Bystrici.