Prípravné stretnutia kategória A

Tento rok opäť organizujeme prípravné stretnutia k matematickej olympiáde. Budeme sa rozprávať o úlohách domáceho kola kategórie A, preriešime niekoľko návodných úloh a prezradíme si niekoľko fínt, ktoré by sa mohli pri riešení MO zísť.

Vážení riaditelia, vážení učitelia, Vás by sme chceli osloviť a poprosiť, aby ste svojich študentov o tejto aktivite informovali, podporili ich a umožnili im návštevu stretnutí. Pevne veríme, že sa tam študenti dozvedia užitočné veci.

Pokiaľ budete mať záujem, čas a chuť prísť, zaregistrujte sa na https://goo.gl/forms/BMaJQxCzVKYr9Wiy1.

 

Organizačné záležitosti:

Kedy: Pondelok 10.10.2016 a stredu 16.11. 2016 v čase od 9:00 do ~12:15 (na každom stretnutí sa budeme venovať iným dvom/trom témam podľa úloh domáceho kola)

Kde: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, miestnosť IC (hneď oproti vrátnici). Budova sa nachádza vedľa Výskumného ústavu dopravného, zastávka Fatranská, autobusy zo železničnej stanice č. 4 (22 min) a č. 14 (16 min).

 

Ostatné: Bude zabezpečený pitný režim, občerstvenie si prinesú účastníci vlastné.

NEVÁHAJTE A PRÍĎTE!