Krajské kolo kat. A

Krajské kolo Matematickej olympiády  kategórie A sa konala 10.1.2017 v Žiline na Súkromnom gymnáziu, Oravská cesta 11. Krajského kola sa zúčastnilo 22 žiakov z 11 škôl. Neoficiálne výsledky sú zverejnené v nasledujúcej tabuľke. Úspešní riešitelia boli traja, víťazom sa stal Filip Kulla z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu, Súčany, na druhom mieste sa umiestnil Tomáš Janeta z Gymnázia Antona Bernoláka, Námestovo a na treťom mieste sa umiestnil Šimon Pajger z Gymnázia Ve%lká Okružná, Žilina.