Celoštátne kolo MO

V dňoch 26. – 29. marca 2017 sa uskutočnilo v Žiline celoštátne kolo 66.ročníka Matematickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 33 študentov z celého Slovenska. Výsledková listina je k dispozícii na oficiálnej stránke Slovenskej komisie MO skmo.sk . Víťazom sa stal Martin Melicher z Gymnázia Poštová v Košiciach, na druhom mieste sa umiestnili dvaja riešitelia, Jozef Lipták z Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici a Jakub Mach z Gymnázia Poštová v Košiciach.

 

K úspechu gratulujeme.

 

Výnimočne hodnotné ceny pre všetkých zúčastnených poskytli nasledovní partneri:

EMTEST (emtest.sk)

SCHEIDT & BACHMANN (scheidt-bachmann.sk)

ZAict IKT Klaster ( zaict.sk)

M2M solutions (m2ms.sk)

IPESOFT (ipesoft.sk)

SOFTEC (softec.sk)

Martinus (martinus.sk)

Albi (albi.sk)

Fakulta riadenia a informatiky ŽU (fri.uniza.sk)

Žilinská univerzita v Žiline (uniza.sk)

 

 

albi       martinus

ipesoftm2msolutions

emtest       softec

scheidt-Bachmann   zaict