Krajské kolá 2016/2017

Kategória B a C

Krajské kolo sa konalo 11.4.2017  na Súkromnom gymnáziu, Oravská cesta 11. Kola sa zúčastnilo 16 žiakov v kategórii B, z toho bolo 8 úspešných, v kategórii C sa zúčastnilo 9 žiakov, z toho 8 úspešných.  Výsledková listina B, C je k dispozícii. Ďakujem za účasť a k úspechu gratulujeme.

 

Kategória Z9
Krajské kolo kategórie Z9 (21.3.2017) – Výsledková listina. Krajského kola sa zúčastnilo 29 žiakov z 32 pozvných. Celkovo bolo 19 úspešných riešiteľov, ktorí dosiahli aspoň 12 bodov. Gratulujeme a ďakujeme za účasť.

 

Kategória A
Krajské kolo Matematickej olympiády  kategórie A sa konala 10.1.2017 v Žiline na Súkromnom gymnáziu, Oravská cesta 11. Krajského kola sa zúčastnilo 22 žiakov z 11 škôl. Neoficiálne výsledky sú zverejnené v nasledujúcej tabuľke. Úspešní riešitelia boli traja, víťazom sa stal Filip Kulla z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu, Súčany, na druhom mieste sa umiestnil Tomáš Janeta z Gymnázia Antona Bernoláka, Námestovo a na treťom mieste sa umiestnil Šimon Pajger z Gymnázia Ve%lká Okružná, Žilina.